Điều khoản và điều kiện

Chấp nhận của bạn

  • Khi sử dụng hoặc truy cập trang web ApkTop10 thì đồng nghĩa biểu thị bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong số này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.
  • Dịch vụ này được cung cấp bởi ApkTop10 trên cơ sở nguyên trạng và bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng dịch vụ theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo.

Dịch vụ

  • Các điều khoản dịch vụ này áp dụng cho tất cả người dùng dịch vụ, bao gồm cả người dùng cũng như người đóng góp nội dung.
  • Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi ApkTop10. Movui không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào.
  • Chúng tôi cho phép các công ty bên thứ ba phân phối quảng cáo hoặc thu thập thông tin ẩn danh nhất định khi bạn truy cập trang web của chúng tôi. Các công ty có thể sử dụng thông tin không nhận dạng cá nhân trong khi bạn truy cập trang này và các trang web khác để cung cấp quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ được bạn quan tâm nhiều hơn.

Sử dụng chung các quyền và hạn chế dịch vụ

  • Bạn đồng ý không phân phối bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc Nội dung mà không có ủy quyền trước bằng văn bản của ApkTop10, trừ khi ApkTop10 cung cấp phương tiện phân phối như vậy thông qua chức năng được cung cấp bởi Dịch vụ.
  • Bạn đồng ý không thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
  • Bạn đồng ý không truy cập Nội dung thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài trang tải xuống của Dịch vụ hoặc các phương tiện được ủy quyền rõ ràng khác mà ApkTop10 có thể chỉ định.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

  • ApkTop10 không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn, xóa bỏ, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải các trò chơi đến thiết bị di động của bạn.
  • ApkTop10 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại nào, máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, thiết bị máy tính, phần mềm, hoặc người chơi về vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn Internet.